Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
GANGSTAR

EUBAKTERİLERİ Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Genel Özellikleri


a) Prokaryotturlar
b) Enzim sistemleri bulunur,özgün metabolizmaları vardır.
c) Nucleus ve zar sistemlerine ait organeller bulunmaz.
d) yönetici molekülü DNA dır ve nuclear alanda çıplak olarak bulunur.
e) Protein,yağ ve karbonhidrat içeren hücre çeperi vardır.
f) Bazılarında kapsül bulunur.
g) Sitoplazmada DNA,RNA,ribozom,poliribozom,glikojen,yağ damlaları
bulunur.
h) Hücre zarı kıvrımlarından oluşmuş mesezom ve tilakoid taşıyanlar vardır.


Mesezom Oksijenli solunum Enzimleri taşırlar.
Tilakoid:klorofil taşırlar.


ı)Flagellum(kamçı) taşıyanlar aktif hareketlidir.
k)Tek veya koloniler halinde yaşarlar.

1-Şekillerine göre:

Yuvarlak(coccus)
Çubuk(bacillus)
Virgül(vibriyon)
Spiral(spirillim)

2-Koloni oluşumuna göre

a)Monococcus :Tekli hücre
b)Diplococcus :İkili, hücre
c)Streptococcus :Zincir şeklinde
d)Staphylococcus :Üzüm salkımı şeklinde

3-Gram boyama yöntemine göre

a)Gram pozitif:boyanabilen
b)Gram negatif:boyanmayan

4-Solunum biçimlerine göre

a)Aerobe bakteriler : Oksijen seven
b)Anaerobe bakteriler : Oksijensiz ortamda yaşayanlar
c)Fakültatif anaerop : Hem oksijenli hem oksijensiz ortamda yaşar

5-Beslenme biçimlerine göre
a)Hetotrof bakteriler:Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan bakteriler.
1-Saprofitler:Sindirim enzimleri vardır.Hücre dışı sindirimle bitki ve hayvansal
artıklarla beslenirler.Doğada madde döngüsü için önemlidirler.
2-Parazit-patojen :Sindirim enzimleri yoktur.Besinlerini diğer canlıların 
vücudundan hazır olarak alırlar.
3-Mutualist : Başka canlıların vücudunda yaşarlar. Bu birliktelikten her iki
canlıda fayda sağlar.
4-Kommensal:Başka canlıdan faydalanır diğer canlı bundan fayda veya
zarar görmez. 
b)Ototrof bakteriler:İhtiyaç duydukları organik besinlerini kendileri
sentezlerler.
1-Fotoototroflar:Tilakoidlerindeki klorofilleri sayesinde ışık enerjisinden
faydalanarak organik besinlerini üretebilen bakterilerdir.
2-Kemoototroflar:Kuvvetli oksidasyon enzimleriyle inorganik maddeleri 
oksitleyerek ürettikleri enerji ile organik besin sentezleyen bakterilerdir. 
6-Bakterilerde üreme
a-Eşeysiz üreme
Bakteri hücresi ortam şartları uygun olduğunda mitoz bölünmeyi andıran 
(Fissyon bölünme) bölünme ile hızla coğalır.
b--Eşeyli üreme:
1-Konjugasyon:Karşılıklı gen alış verişi şeklinde gerçekleşir
2-Transformasyon:Ortamda farklı özellikte bakteri geninin alınışı ile
gerçekleşir
3-Transduksiyon:Bakteri virüsleri aracılığı ile farklı bakteri genlerinin alınışı
ile gerçekleşir 

NOT:Bakteriler hızlı üreme yeteneğine sahip canlılardır. 

Üreme hızını düşüren faktörler şunlardır :

1-Besin azalması
2-Metabolik artıkların artması
3-ph değerlerinin değişmesi
4-Susuzluk
5-Antibiyotikler
6Yüksek ve düşük ısı

Endosporlar:

Bakterilerde görülen endospor oluşumu üreme amaçlı değil olumsuz çevre koşullarına dayanabilmek içindir.

1-Sindirim enzimlerine
2-Düşük ve yüksek ısıya (Belirli değerlerde)
3-Susuzluğa
4-Besin azlığına
5-Metabolik artıklara karşı dirençlidirler.

Notlar
Bazı bakterilerde olan özellikler.

a-Kapsül oluşumu
b-Flagellum(kamçı)
c-Mesezom un olması
d-Tilakoidin olması
e-Endospor oluşumuKamçı: aktif hareketi
Mesezom: oksijenli solunumu
Tilakoid(klorofil): fotosentezi
Sindirim enzimleri: saprofit beslenmeyi
Oksidasyon enzimleri: kemosentezi gerçekleştiren yapılardır. Bütün bakterilerdeki ortak özellikler şunlardır

a-Hücre çeperi
b-Hücre zarı
c-Sitoplazma
d-Poliribozomların olması
e-Depo besin olarak glikojen ve yağ damlalarının olması
f- DNA nın olması
g-RNA ve ribozomların bulunması

Bakterilerin Önemi

1-Antibiyotik üretiminde
2-özel (İnsülin) protein üretiminde
3-Fermantasyonda(Alkol üretimi)
4-Keten-kenevir işlenmesinde yumuşak dokuların çürütülüp ayrıştırılmasında
5-Mayalanmada(Yoğurt,Peynir vb.)
6-Tarımda biyolojik savaş
7-Genetik çalışmalarda
8-Canlılarda hastalıklara neden olarak ölüm,sakatlık ve ekonomik kayıplara neden olurlar.

NOT:Anaerob bakteriler oksijensiz solunumla karbonhidrat parçalamalarına fermantasyon (Mayalanma),protein ve amino asitleri parçalamalarına ise pütrifikasyon (Çürüme) denir.


EUBAKTERİLERİ Resimleri

 • 6
  Eubakterilerin yapısı.. 2 yıl önce

  Eubakterilerin yapısı..

 • 5
  Kolonisine göre eubakteriler 2 yıl önce

  Kolonisine göre eubakteriler

 • 5
  Gram tiplerine göre eubakteriler boyanıp boyanmama 2 yıl önce

  Gram tiplerine göre eubakteriler boyanıp boyanmama

 • 4
  Eubakterilerde üreme 2 yıl önce

  Eubakterilerde üreme

 • 3
  Kolonisine göre eubakteriler 2 yıl önce

  Kolonisine göre eubakteriler

 • 3
  Solunum biçimlerine göre eubakteriler 2 yıl önce

  Solunum biçimlerine göre eubakteriler

EUBAKTERİLERİ Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 yıl önce

  Çevre mühendisliği mikrobiyolojisi

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Çevre Mühendisliği MikrobiyolojisiProf. Dr. Ertugrul ERDINDokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cevre Mühendisligi Bölümü 35160 BUCA- İZMİR  TURKIYEUni. Tel : 0090.232. 412-7120;  Ev Tel.:  0090.232 3751324  (mit Anrufsbeanworter) ;  Fax: 0090.232 3887864; 4531153Ev Adresi   : 113/1 Sokak Nr.1/2 Daire 6  Nazlikent / Bornova.IZMIR-TR E-Mail: ertugru.erdin@deu.edu.tr; eerdin@deu.edu.tr erdin@itu104.ut.tu-berlin.de; erdin@impression-direkt.de, erdin@iswa.uni-stuttgart.de http://web.deu.edu.tr/erdin02.10.2006

  2. Sayfa
  Hücrenin Yedek MaddeleriBir çok makroorganizmada belirli ekolojik koşullarda hücre içinde bazı maddeler depolanmaktadır: polisakkaridler, yağlar, polifosfatlar ve kükürt. Bu maddelerin oluşumunda etkin olan besin maddeleri yeterli miktarda besi ortamında varsa depolanma, birikim gerçekleşecektir. Bu besin maddelerinin olmaması veya enzimatik olarak alınması bazı engelleyiciler tarafından önlendiği takdirde, hücre içinde suda çözünmeyen ve sert durumda bulunan (ozmatik inert), bu yedek maddeler ekolojik koşulların kötüleşmesi durumunda, hemen kullanım için ele alınmaktadır. Böylece dışardan enerji açığını ve ihtiyacını sağlıyamayan organizma, metabolizma için yedek polisakkaridleri, nötr yağları, poly-B-hidroksibuterik asiti karbon ve enerji kaynağı olarak kullanmaktadır. Böyle dış kaynaksız bile yaşamını sürdürebilmektedir? Spor oluşturucular da bu sayede sporlarını oluşturmaktadır. Polifosfatlar fosfat deposu, kükürt de potansiyel hidrojen donatörü olarak görülmelidir.

  3. Sayfa
  PolisakkaridlerMikroorganizmada polisakkarid depolanmasının varlığı LUGÖL'ün iyod çözeltisi ile mavi renk (nişasta), veya kahverengi (glikojen) olarak kanıtlanabilmektedir. Duvar polisakkaridleri ile yedek depolanan aynı glikoz moleküllerinden değildir. Birinde uzun halkalar şeklinde yapılaşma söz konusu iken diğerinde vidaya benzer şekilde yapılanma vardır.

  4. Sayfa
  Yağsı MaddelerYağ granulatları, damlacıkları mikroorganizmanın hücresinin içinde oldukça yaygın vaziyette bulunur. Mikroskopta ışık kırma özelliklerinden dolayı kolay tanınırlar. Lipophil (lipofil) boya maddeleri ile kolay boyanmakta ve tanınmaktadırlar (Sudan III, Sudansiyahı B).

  5. Sayfa
  PolifosfatlarBir çok bakteri ve yeşil algler fosforik asiti polifosfat granulatı halinde depolayabilmektedirler. Bunlara Volutin-Granula veya metakromatik Granula adları verilmektedir. Volitin-Granulate'ler fosfat depolayıcısı işlevini görmektedir.

  6. Sayfa
  Kükürt Sülfürü sülfata oksitleyen bir çok bakteriden kükürt geçici olarak depolanır. Gerek hücre için de depolanan gerekse de hücreden dışarı çıkan, kükürt sıvı şeklinde bulunur. Kükürt depolamanın boyutu ortamdaki hidrojensülfür miktarına bağlı olarak değişir. Ortamda hidrojensülfür yoksa, o zaman kükürt sülfata oksitlenir. Kükürt hidrojensülfür oksitleyen bakteriler (Beggiate-Thiothrix, Achromatium, Thiovulum) için enerji kaynağı olarak görev görmektedir. Anaerob fototrof kükürt purpur bakterileri (Chromatium) için ise hidrojen donatörü işlevini yerine getirmektedir. Cyano bakterilerinde ve Sphaerotilus natans da görülen kükürt rezervleri (tanecikleri) organizmanın yaşadığı ortamda bulunan hidrojensülfürü zehirsiz hale getirme sonucunda oluşan ürünlerdir.

  7. Sayfa
  Diğer Başka Yedek MaddelerBazı bakterilerde sporlardan başka spora benzer yedek depo maddesi (parasporal kristal) içermektedir, bunlarda protoksin vardır. Bu protoksin proteini bazı böceklerin mide suyunda çözülmekte ve organizmayı zehirlemektedir.

  8. Sayfa
  Gaz VakuolleriÇok sayıda suda yaşıyan bakteriler, özellikle fototrof bakteriler, hatta renksiz bakteriler, halobakteriler, ve bazı Clostridienler gaz vakuollerine sahiptirler. Hücrelere, organizmalara özgül ağırlıklarını değiştirmeye, ayarlamaya fırsat vererek, askıda kalmasını yüzmesini sağlamaktadırlar.

  9. Sayfa
  Anoksik fototrof bakteriler (kırmızı bakteriler, Lamprocystis, Amoebobacter, Thiodictyon) ve yeşil bakteriler (Pelodictyon) hipolimniyonda, hemen sıcaklık atlama tabakasının altında anaerob yaşıyabilmektediler. Askıda kalma yeteneği sayesinde ağır suyun içinde hiç de hafif suya doğru hareket etmeden kalabilmektedir.Buna karşılık oksik fototrof Cyanobakterileri de (Ocsillatoria agardhii, Aphanizomenon flosaquae, Microcyatis aeruginosa) atlama tabakasının üst kısmında gelişmektedirler.Her gaz vakuolünde çok sayıda gaz vesikeln'leri vardır. Her gaz vesikeln'i uçları konik biten silindir şeklindedir. İç kısmı hidrofob, dış kısmı da hidrofildir.

  10. Sayfa
  Endosporlar ve Devamlı ŞekilleriSadece bazı küçük bir bakteri grubu endospor oluşturma yeteneğine sahiptir. Bunun nedeni de sıcaklığa dayanıklılığı artırmaktır. Diğerlerinin hepsi 80 derece C'de 10 dakika tutulması halinde ölmektedir. İş ve masraf yoğun bir teknoloji ile (steril teknik) elde edilmek istenen sıcaklığa dayanıklı endosporların yok edilmesidir. 80-100 derece C'de 10 dakika ısıtılması ve kaynatılması halinde, tüm vejatatif hücreler ölürken, sadece termoresistans olanlar canlı kalmaktadır, uygun bir ekolojik koşulu bulunca de gelişmektedir. Şekil 12 'de olgun bir sporun yapısı ve spor oluşumu görülmektedir. Sporlar bakteri hücresinin en iç kısmında oluşmaktadır. Spor oluşması protein içeren materyalin artması ile başlamakta ve spor sahasında ışık kırma yeteneği artmaktadır. Spor oluşumu bakteri hücresinin farklılaştırılmasında en karmaşık ve komplike bir prosestir.

  11. Sayfa
  Bacilli'ler de uygun yaşama koşullarında, spor oluşturmadan vejatatif yolla bölünerek çoğalmaktadırlar. Örneğin Bacillus cereus'u iyi bir ortamdan alıp saf suyun içine atalım, hemen spor oluşmaya başlar, bir ara içine glikoz koyalım, o zaman spor oluşumu hemen kesilir, durur. Ekolojik koşullar spor oluşumunu regule eder, ayarlar. (Besin maddesi değişimi ile ayarlanması).Vejatatif hücre aşısı yapıldıkça endospor oluşturma yeteneği kayıp olmaktadır. Ana hücrenin otolizi ile sporlar açığa çıkmaktadır. Olgun sporlarda metabolizma aktivitesi görülmemektedir. Kimyasal maddelere, ışınlara ve sıcaklıklara karşı çok dayanıklıdırlar. Örneğin Bacillus megaterium'un içerdiği su miktarı %15 dir. Dayanıklılığının bir nedeni de bu derece düşük su miktarı içermesidir. Bir kuru kazeinin veya yünün içerdiği su miktarı da bu mertebededir. Uygun ekolojik koşullarda tüm sporlar çimlenme, gelişme yeteneğine sahiptirler. Yapılan önişlemlere göre sporların çimlenme yeteneği artırılabilir.

  12. Sayfa


  13. Sayfa
  Spor çimlenmesiÖrneğin; bacillus subtilis yedi gün dinlenme periyodunda, beş dakika boyunca 60°C'de su içinde ısıtılmasını, çimlenme stimulasyonu için en iyilenmiş işlem olarak kabul etmektedir.Bazıları da sıcaklık şoku ile çimlenmektedir, 100° C'de 10 dakika kaynatmak sporların aktifleşmesi için yeterli gelmektedir. Bu olay reversibildir. Çimlenme sırasında solunum ve enzim aktivitesi artmakta, aminoasitleri, dipi kolinasitleri ve peptidler açığa çıkmaktadır, kuru madde kaybı ise bu sırada %25-30 civarında olmaktadır. Çimlenme sırasında sıcaklığa karşı olan dayanıklılıkları yok olmaktadır. Sporlarda oluşan çimlenme hortumları sporun içinden polar veya lateral olarak dışarı çıkabilir.

  14. Sayfa
  Sporun ömrüBakteriler spor şeklinde ve latent yaşam tarzında 200-300 sene kadar kuru koşullarda yaşayabilirler. Saklanmış örnekler vardır. Kuru bir toprak örneğinin 50 yıl saklanması halinde, içindeki sporların %90'ını yaşam yeteneğini kaybetmektedir. Buna rağmen bir ton kuru toprakda 1000 sene sonra da gene içinde canlılığını koruyan bir spora rastlanacaktır.Kuru durumlarda bakteriler canlılıklarını yıllarca saklı tuturlar. Bakterilerin konservesi kurutulmuş vejatatif hücrelerin dondurularak (Lyophilisation), oda sıcaklığında veya vakum altında düşük sıcaklıklarda saklanması ile gerçekleşmektedir. Mutlak sıfır derecede mikroorganizmalar bir milyon veya daha fazla sene canlılığını koruyarak saklanabilir.

  15. Sayfa
  Cyste, Exospor, MyxosporCyste, Exospor, MyxosporBakterilerin endosporlar dışında diğer sürekli hücreleri vardır. Exospor, Cyste ve Myxospor da bunlardan birileridir.

  16. Sayfa
  Mantar ve Bakterilerin PigmentleriMantar ve Bakterilerin PigmentleriÇok sayıda mantarların ve bakterilerin kolonisi belirgin renkleri ile görülmektedir. Bunun nedeni bir boya maddesinin ortama salgılanması veya hücrenin pigmentleri olabilir. Boya maddesi oluşturma olayı ve özelliği genetik olarak sabittir, tesbit edilmiştir. Renklilerin tanısı çok kolay olmaktadır.

  17. Sayfa
  Boya MaddeleriKarotinoidler, Fenazin boya maddeleri, Azakinonlar, Antosüyanlar vb. gibi olabilir. Pigmentlerin veya boya maddelerinin UV-ışınlarına ve ışığa karşı koruyucu etkileri vardır. Örneğin sarı, oranj ve kırmızı renk tonları karetionidlerden ileri gelmektedir. Renksiz bakteriler renklilere kıyasla çok çabuk öldürülmektedir. Görülen gün ışığının etkisi altında öldürme olayı havanın oksijeninin var olması, ve bunun neden olduğu fotooksidasyon yoluyla gerçekleşmektedir.

  18. Sayfa
  Foto SensibilizasyonGörünür ışıkda oksijene karşı duyarlılık artmaktadır. Bakteriler metilen mavisi, eosin, akridinoranj gibi canlıboya maddeleri ile boyandığı takdirde, görünür ışık uygulamasında boyanmamışlardan daha hızlı bir şekilde telef olmaktadırlar. Boya maddesi molekülü ışığı absorbe etmekte ve enerjisini molekülüne vermektedir. Triplett oksijenin (02) yapamadığını tahrik edilmiş, aktifleştirilmiş Singulett oksijen yapmaktadır. Oksidasyon reaksiyonları gerçekleşmektedir. Örneğin içme suyuna metilen mavisi veya başka boya maddeleri ilave ederek foto sensibilizasyon yolu ile patojen bakteriler öldürülmektedir.Purpur bakterilerinin yoğun kırmızı renkleri sadece koruma görevi görmemekte aynı zamanda, fotosentez için gerekli olan ışık enerjisini soğurmaktadırlar. Pigmentleşme besi ortamının bileşimine ve üreme sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir.

  19. Sayfa
  Pulcherrimin,Prodigiosin , İndigoidinPulcherriminCandida pulcherrima bu boya maddesini oluşturmaktadır. Bu maya ve Candida reukaufi nektar içeren çiçek, meyva ve arı bağırsağından izole edilebilmektedir.Prodigiosin Karbonhidratlı besi ortamında Serratia marcescens diye adlandırılan, derin kırmızı renkte kolonilerden oluşan organizmalar görülür. Bunun rengi prodgiosin boya meddesinden ileri gelmektedir. Bu pigment aktinomüsetlerde de görülebilir.İndigoidinSuda çözünmeyen mavi bir pigmenttir. Pseudomonas indigofera, Corynebacterium insidiosum, v.b. ekstra sellüler olarak salgılanmaktadırlar.

  20. Sayfa
  Violacein Chromobacterium violaceum tarafından üretilen, salgılanan mavi viyolet renkte boya maddesidir. Bu renk suda çözünmeyen Violacein pigmentinden dolayı meydana gelmektedir.

  21. Sayfa
  Phenazin Boya MaddeleriSu bakterileri tarafından besi çözeltisine bırakılan pigmentlerin çoğu Phenazin kökenlidir. Bunun en tanınmış derivatı ise Pyocyanin'dir. Bu madde Pseudomonas aeruginosa tarafından sentezlenmektedir.

  22. Sayfa
  Sekunder Metabolitler (Pigmentler)Mikroorganizmaların pigmentleri sekunder metabolitlerdir. Bazı pigmentlerin antibiyotik etkileri vardır. Çok sayıdaki pigmentli mikroorganizma aynı zamanda antibiyotik oluşturucularıdır.Pigment oluşturma ile metabolit oluşumu arasındaki ilişki çok sıkıdır. Bu nedenle de çok sayıdaki pigment oluşturucular aynı zamanda antibiyotika ve diğer etki maddesi oluşturmaktadırlar.

  23. Sayfa
  3. Prokaryotik Organizmalar TaksonomisiProkaryotik mikroorganizmalar Tablo 2 'de toplu olarak morfolojik özellikleri, metabolik özelilkleri, teksonomisi (sınıflandırılması), ve nomeklaturu açısından (adlandırılması) ele alınarak sistematik bir genel bakış verilmiştir.Species=tür, Genus=cins, Familia=aile (-aceae),

  24. Sayfa
  3.1. Basit Bakteriler (Eubakteri)3.1. Basit Bakteriler (Eubakteri)3.1.1. Cocci ve Coccobacilli (Gram Negatif Koklar)Bu grubda bazı koklar veya kısa çubuksular ele alınmaktadır. Gram negatiftir ve hareketsizdiler. Aerob ve anaerob olarak bazı enfeksiyonlara neden olan bakteriler, toprak bakterileri, salgı bezi bakterileri, memeli hayvanların bağırsak yollarında yerleşik olarak bulunabilirler.Aerob Koklar Neisseria oksidaz pozitif, hayvanlar için patojen bir bakteri. Moraxella'da aynı şekilde oksidaz pozitif ve penisiline karşı duyarlı. Acinetobacter oksidaz negatif, toprak ve su bakterisi.Anaerob KoklarÇok tanınmış çok katı anaerob gram negatif koklar Megasphaera, Veillonella alcalescens. Bunların her ikiside karbonhidratları fermantasyona uğratamazlar. V.alcalescens insanların, hayvanların salgılarında, tükürüğünde bulunur. Organik asitleri parçalar: asetatı CO2 ve H2'ye.

  25. Sayfa
  Gram Pozitif Koklar (Cocci)Gram pozitif cocci'ler için Streptococcus, Pediococcus (sütasiti bakterileri) örnek verilebilir. Cocci'lerin bazı soyları (Staphylococcus aureus) patojendir, bu etkiyi de toksinleri ve dışa salgıladıkları enzimlerle yaparlar. Diğer bazı soyları ise gıda maddesinde bulunurlar ve zehirlenmelere sebep olurlar.Sarcina ventriculi ise topraktan izole edilebilir, ayrıca mideden rahatsız olan insanların mide suyunda bulunur.

  26. Sayfa
  3.1.2. Pseudomanad'lar ve Diğer Gram Negatif ÇubuksularPolar kamçılı tüm gram negatif kamçılılar "Pseudomonade" olarak adlandırılmaktadır. Spor oluşturamazlar ve aerobik yaşarlar. Çoğu kemoorganotroftur, bir kısmı da fakultatif kemolitotorf' tur. Geniş bir organik madde yelpazesini metabolize edebilirler, heterosiklik ve aromatik bileşikleri değerlendirirler. Bazı türleri şekeri tam oksitleyemezler ve şeker asiti oluşur. Suda, toprakta, havada, atıksuda, kısacası fazla nazlı olmayışlarından, her yere uyum sağladıklarından, yaygın olarak bulunurlar. Mineral tuzları, organik asitler veya şeker hiç açık durmasın hemen oraya gelirler, yerleşirler. Suda çözünen pigmentleri ile onları tanımak çok kolay olur.

  27. Sayfa
  Pseudomonas TürleriPseudomonas aeruginosa akvatik bir bakteridir. Opportonist olarak insanlarda da görülebilir. Orta kulak iltihaplanmasına sebep olurlar.P.fluorescens ve P.putida toprak ve suda çok yaygın olarak bulunur ve çok sayıda organik bileşikleri oksitleme yeteneğine sahiptir. Kanthomonas'lar sarı pigmentli ve bitkiler için patojen olan türlerdir. Kantomonas campestris enzimatik zor ayrışabilir eksopolisakkaridleri salgılamaktadır. Bunlar da Pudding, Diyet çorbalarında, matbua boyalarında vizkoziteyi artırması için kullanılmaktadır.Acetobacter, Gluconobacter Agrobacterium metabolizmaları pseudomonatlar gibi olan diğer aerob, gram negatif çubuksulardır.Rhizobium'lar legumünoz bitkilerinin endosimbiyontlarıdır, azot tesbiti yaparlar.Halobacterium'lar tuzlu kanallarda, deniz tuzunda, suyunda, tuzlanmış besin maddelerinde bulunurlar. 3.5-5 molar NaCl çözeltisinde yaşayabilirler. Halofil bakteriler tuzsuz suya veya besi ortamına konulduğunda ölürler

  28. Sayfa
  Endospor Oluşturan Çubuksular ve KoklarAz veya çok termoresistans olma yeteneği çoğunlukla peritrih kamçıları olan çubuksu bakterilerde bulunmaktadır. Aerob ve anaerob spor oluşturucular.Aerob Spor OluşturucularBunlar toprakta yerleşmişlerdir. Çok sayıda Bacilli hücre zincirlerini veya filamentlerini meydana getirirler. Ana hücrenin ve sporlarının şekline göre üç gruba ayrılırlar: 1. oval veya silindirik olup sporları ana hücreden geniş olmayanlar. 2. oval sporları ana hücreden geniş olanlar 3. oldukça yuvarlak olan ana hücrenin merkezine yerleşmiş spordan oluşanlar.

  29. Sayfa
  Anaerob Spor OluşturucularClostridium türü Cytochrome veya Katalase içerirler. Çok miktarda flavin enzimleri içerdiklerinden Clostridie'ler havanın oksijeni ile temas edince hidrojenperoksit meydana getiriyorlar, bu da hücrelere toksit etki ediyor.Clostridie'ler polisakkaridleri, proteinleri, aminoasitlerini, purinleri, v.s. fermante edip ayrıştırırlar.C.butyricum, C.cellosae-dissolvens, C.histolyticum, C.tetani, C. acidiurici.Ayrışma ürünleri ise: Butürat, Butanol, Aseton, 2-Propanol, H2, C02, N2.Corynebacterium diphtheriae Difteriye sebep olan çubuksu bakteridir. Mikroaerofilanaerob koşullarında yaşar, boğaz boşuluğunda yerleşir ve ekzotoksinler salgılar, kanda dolaşır böbrek, sinir, kalb kaslarına etki eder. Bunların hayvanlar ve bitkiler içni patojen olan türleri vardır. ArthrobacterBunun çok sayıdaki türleri toprakda bulunur. Bazı formları kamçılarıyla hareket ederler, bütün türleri aerob yaşar. Toprak uzunsüre kuru saklansa bile izole edilebilir. Halbuki bu sürede spor oluşturmayanların çoğu ölür. Toprakda dominant olarak bulunan bu bakteriler, aynı zamanda bazı soylarının bitkilerde ve arıtma tesisi çamurunda da görülür. Coryne şeklindeki bakterilerin bir çoğu besi ortamına glutemikasiti ve diğer aminoasitlerini salgılarlar.

  30. Sayfa
  Myco BakterileriMycobakterileri aerob solunum yapan bakterilerdir. Görünümlerine göre Coryne ile Nocradien arasında bir yer alır. Müsel (Myzel) oluşturmazlar, düzensiz, zayıf çıkıntılar şeklinde dallanmaları vardır. Gram pozitifdir ve hareketsizdir. Asite karşı da dayanıklıdırlar.Mycobacterium tuberculosis, insanlarda tüberküloz hastalığına neden olurlar. Mycobakterilerinin bir çok türü toprakta da bulunur.

  31. Sayfa
  3.1.3. Kıvrımlı Çubuksular (Spiriller ve Vibriyolar) 3.1.3. Kıvrımlı Çubuksular (Spiriller ve Vibriyolar) Spiriller ve vibriolar kamçıları ile hareket eden gram negatif sucul bakterilerdir. Sprillum volutans türü domuz şerbetinde (sıvılıdışkı) çok miktarda bulunur. Volutin (polifosfatlar) ile tanısı yapılır. Vibriolar fakültatif anaerobdur, tanınmışı ise Vibrio cholerae'dır. Bdellovibrio bacteriovorus, aerob bakteriler için parazit olan bir bakteridir. Hücreler oldukça küçüktür, ancak kalın kamçıları sayesinde çok hızlı hareket edebilirler. Hareket hızları ise 100 um/sn civarındadır, saniyede vucutlarının 70 katı yolu kat ederler.Katı (Obligat) Anaerob VibriolarDesulfovibrio, Selenomonas, Butyrivibrio, Succinivibrio.

  32. Sayfa
  3.2. Büyük Özel Gruplar3.2.1. Filament Oluşturucu BakterilerSphaerotilus natans, ipliksi bakterilerin en tanınmış olanıdır. Atık su mantarı olarak da adlandırılan bu bakteri kirli sularda, akarsularda görülür. İeker Fabrikalarının tahliye kanallarında, damlatmalı filtrelerde bulunur. Aktif çamur havuzlarında şişkin çamur oluşmasına neden olurlar, yumak oluşmasını engelledikleri içinde çökme olayını engellerler. Borularda, hendeklerde, tahliye kanallarında zengin gelişmeleri ve üremeleri sonucunda tıkanmalara da sebep olurlar. S.natans tek hücreli, gram negatif, politrih polar kamçılı bir bakteridir. Uzun ipliksi şekilde büyürler, çok ince bir zar tarafından (kılıf) bir arada tutulan arkaarkaya dizilmiş tek hücrelerden meydana gelmiş ipliksi görüntüsü vardır (Şekil 13).

  33. Sayfa


  34. Sayfa
  3.2.2. Kuyruklu ve Tomurcuklu Bakteriler3.2.2. Kuyruklu ve Tomurcuklu BakterilerSalgılanan sapları, salgıları, kuyrukları ve Hyphe benzer uzantıları bakteriler, bu gruba girer.Prosthekate bakterileri ve tomurcuk oluşturucu bakteriler, ana hücreden tomurcuk oluşturarak çoğalırlar. Çok sayıda su ve toprak bakterileri bu gruba dahildir. Bu bakterilerin kuyruklarına ve saplarına Prostheka adı verilmektedir. Crustaceen'lerin, su bitkilerinin ve su yüzeyinde yaşayan diğer canlıların yüzeylerini itina ile incelediğimizde bu organizmaları görmek mümkündür. Çok yaygın bir bakteri grubu da saplarının üzerine oturmuş durumda görünürler, Gallionella ferruginea fasülye şeklindeki hücreden oluşur. Konkav tarafından ince fibriller şeklinde salgılar bırakır. Spiral şeklinde demir hidroksit içerikli bandlardan oluşur, demir içeren sularda yaşar.

  35. Sayfa
  3.2.3. Aktinomüsetler (Actinomycete)3.2.3. Aktinomüsetler (Actinomycete) Müsel şeklinde üreyen, çoğalan bakteriler aktinomüset olarak adlandırılırlar. Daha ziyade toprakda bulunurlar. Gram pozitiftirler ve aerob olarak yaşarlar. Besi ortamında çok çabuk gelişirler agar üzerinde hava müselleri ve substrat müselleri meydana getirirler.Strephtomyceti'leri, ilkbaharda yeni sürülmüş topraktan gelen tipik koku ile tanımak mümkündür.S.griseus'dan kokudan sorumlu olan bir yağ izole edilmiştir. (Geosmin). Bu organizmadan aynı zamanda tanınmış antibiyotik olan Streptamycin elde edilmektedir. S. venezuelae'dan Chloromycetin, S. aureofaciens'den Tetracycline, Aureomycin gibi başarılı tedavi etkisi olan antibiyotikler elde edilmektedir.

  36. Sayfa
  Aktinomüsetler selüloz, sitin vb.Aktinomüsetler selüloz, sitin vb. gibi zor ayrışabilir besin maddelerini parçalamaktadırlar. Çamurda ve toprakda yaygın bulunan Micromonospora'dır. Aktinomüsetlerin sporları sıcaklığa karşı dayanıklı değillerdir. Buna rağmen kuraklıktan etkilenmezler.Thermoactinomyces vulgaris, sıcaklıklara karşı dayanıklı spor oluşturan tek aktinomüsettir, termofildir. Organik katı artıkların kompostlaştırılmasında çok iyi görev görürler. Kızışmaya ve termik dezenfeksiyona sebep olurlar.

  37. Sayfa
  3.2.4. Obligat Hücre Paraziti Bakteriler3.2.4. Obligat Hücre Paraziti BakterilerBdellovibrio bacteriovorus örneğinde olduğu gibi bazı bakteriler çoğalabilmeleri için yaşayan hücreye bağlıdırlar. Bu nedenle de bir çok bakteri endosembiyotik organizma olarak böceklerin ve/veya siliatların içinde obligat belirli bir yere bağlı olarak yaşarlar ve çoğalırlar. Böyle bir yaşam tarzının nedeni ise metabolizmasının dejenerasyonudur.Rickettsieninsanlarda hastalığa sebep olur. Yayılması veya bulaşması bit, pire vb. gibi canlılar yoluyla olur. Isırma, batırma ve çizme yolları ile konuçu canlıya geçerler. 1:3.5 oranında DNA:RNA içerirler. R.typhi endemik lekeli humma bulaştırıcısıdır. Coxiella burnettii süt, toprak, yün ve post tozları tarafından insana iletilebilir. Pastörizasyon sırasında da ölmemektedir. İnsanda ateşli hastalıklara neden olmaktadır.

  38. Sayfa
  ChlamydienÖzellikle insanlarda trahoma hastalığını yapan Chlamydia trachomatis en tanınmışlardandır. Konjunctivitis'den başlar insanı körlüğe kadar götürür.Glikozu fosforlaştıramadıkları için, aynı zamanda da parçalayamadıkları için faaliyetlerini konukçu hücrede sürdürürler. ATP ve Coenzym A'yı çok iyi geçirdiklerinden "Enerji parazitleri" olarak da görülmektedirler. Obligat intrasellüler bakteriler bir regresif gelişmenin ürünüdürler. Konukçu hücredeki uyumluluk bazı maddeleri sentezleme yeteneğinden gelmektedir.

  39. Sayfa
  3.2.5. Spirochaete3.2.5. SpirochaeteBunlar tek hücreli kemoheterotrof bakterilerdir. Hücre yapısı ve hareket tarzlarının farklılığı nedeni ile ayırt edilebilirler. Hücre kütlesi katı değil, bilakis oldukça çok fleksibildir. Boyları 5-500 mm arasında değişirken, çapları 0.1-0.6 ìm arasındadır. Bu nedenle de 0.2-0.45 mm gibi ince gözenekli porlardan, filtrelerden geçebilirler. Spirochaete' lerin hücreleri a) Protoplazma silindiri, b) aksiyal fibriller, c) dış membran kılıfından oluşur. Fibrillerin sayısı türden türe değişir.Katı yüzeylere veya yerlere tutunmadan veya kayma gereği görmeden, kamçıları olmamasına rağmen hareket edebilirler, yüzebilirler. Bu hareketlerini fibrillere borçludurlar.

  40. Sayfa
  Serbest yaşayan Spirochaete'ler, akvatik (sucul) ekosistemde (göl, deniz, dere, lagün vb. gibi) bulunur.S.plicatilis, tatlı ve tuzlu sulurda bulunur. Arıtma çamurlarında görülür.S. zuelzerae, çürük çamurlarda rastlanır.Treponema pallidum türü ise Syphilis hastalığına neden olan organizmadır.Lephtospira biflexa türü de tatlı sularda (şebeke suyu, lagün, vs.) bulunur ve buralardan izole edilebilir. Su veya gıda yolu ile alınır ve kana karışır, böbreklere, karaciğere gider orada organların fonksiyonlarını sektere uğratır, olayı sarılığa kadar götürür.

  41. Sayfa
  3.2.6 Mavi Algler (Cyanobakteri'ler)3.2.6 Mavi Algler (Cyanobakteri'ler)Prokaryotik organizmalara fototrof bakterilerin iki büyük grubu da dahildir:1) anaerob yaşayan Purpur bakterileri ve yeşil bakteriler,2) fotosentezi oksijen üreterek (oksijen fotosentezi) yapan Cyanobakterie'leri.Mürein hücre duvarı ve hücre yapısı nedeni ile, 70S ribozomlarını bulundurmaları ve diğer bir çok özellikleri dolayısıyle gram negatif prokaryotiklere girmektedirler.Fotosentetik aktivite gösteren prokaryotik organizmalar arasında en yaygın tür ve popülasyona sahip, her yere ve koşula uyabilir olması nedeni ile ekosistemlerdeki fonksiyonu ve görevi çok büyüktür. (Şekil 14).

  42. Sayfa


  43. Sayfa


  44. Sayfa


  45. Sayfa
  CyanobakterilerCyanobakteriler klorofil a ve diğer pigmentleri içermelerinden dolayı oksijen oluşturmaları, fotosentez yapmaları nedeni ile alglere ve yüksek bitkilere çok benzerler. Bu nedenle de "Mavi Algler" olarak alglere sınıflandırılmıştır. Ancak hücre bölünme mekanizması nedeniyle de günümüzde bakteri sınıfına alınmıştır.Bazı Cyanobakterileri hareket edebilirler. Hareketleri kamçıları ile değil, katı yüzeylerde kayma veya sürünme ile olmaktadır. Morfolojik olarak ve sistematik açıdan bir ve çok hücreli şekillerine göre beş gruba ayırmak mümkündür:Grup 1) Chroococcal Cyanobakteri'leri: tek hücreli çubuksular ve koklardır Hücreler ya tek hücre olarak, ya da hücre agregatları olarak görülür. Hücreleri bir arada tutan yasalgılar, ya da kapsüllerdir. Hücre çoğalması ikiye bölünme (biner) veya tomurcuklanma ile olmaktadır.Grup 2) Pleurocapsale Cyanobakteri: bunlar çoklu bölünme ile çoğalan tek hücrelilerdir.

  46. Sayfa
  Grup 3) İpliksi Cyanobakteri'ler için tipik bir örnek Oscillatoria'dır ve heterocyste'medi lotüud, vejetatif hücrelerden oluşur.Grup 4) Heterocyste'leri olan ipliksi Cyanobakteriler, Nostoc, Anabaena türleri. Hücre bölünmesi tekdüzedir.Grup 5) Hücre bölünmesi tekdüze olmayan heterocyste'leri olan ipliksi Cyano bakterileri. Bilinen türü ise Fischerella.

  47. Sayfa
  Cyanobakteriler göllerde, sularda, pirinç tarlalarında, Cyanobakteriler göllerde, sularda, pirinç tarlalarında, vb. gibi çok yaygın olarak bulunur. Kaya veya taş parçası üzerinde koyu mavi veya siyah bir örtü olarak görülür. Ötrofikasyona uğramış göllerde mavi-yeşil (Anabaena) veya kırmızı (Oscillatoria rubescens) algler kütle halinde vardır. Bazı türleri termofildir ve ısıya karış dayanıklıdır, bu nedenle pH 4'de ve 70° C'de yaşayabilirler (Synechococcus lividus). Hücrelerinin ince yapısı nedeni ile gram negatif bakterilerininkine çok benzer. Birçok şekli ekzopolisakkaridler salgılamakta, bunlar ya salgı olarak çözeltiye geçmekte, ya da hücreyi kapsül olarak çevrelemektedir. Fotosentez aygıtı Thylakoide şeklinde sitoplazma membranına paralel olarak veya perifer prototoplazma hacmine çok katlı sarımlar halinde bulunur. Thylakoid membranında Chlorophyll a, beta Carotin ve Oxocarotinoidler bulunmaktadır.

  48. Sayfa
  Glykogengranula, polisakkaridlerin depolanma yerleri.Polifosfatgranula, polisakkaridleri biriktirme depoları,Polibetabuterikasit, bu şekilde ise çok az sayıdaki organizmalar için depolama şekilleri.Cyanophycin DanecikleriBunlar protein boyar maddeleri ile boyandıklarından polipeptidler tanınır hale gelmektedir. Asparagin asitininpolipeptididir. 1:1 oranında Asparat ve Arginin'den oluşmaktadır. Bu polimerin görevi N kaynağı olarak madde depolamaktır.Carboxysome'larCyanobakterilerin akvatik ekosistemde yaşayan türlerinde, özellikle tabakalı göllerde yaşarlar ve su çiçeği oluştururlar, çok yaygın olarak görmek mümkündür.HeterocysteAerobik koşullarda N2-Tespit yeri olarak görev görürler.AkineteKalın hücre duvarları ve şiddetli pigmentlenmesi ile belli olan sürekli bir hücredir.HormogonieUzun Trichome'lerin kopması ile oluşan kısa Trichome dilimleridir.

  49. Sayfa
  MaeocyteKüçük reproduksiyon hücreleridir, ana hücrenin çoklu ikiye bölünmesi oluşmaktadır.Kayma Hareketleri Katı bir yüzeyin üzerinde kayarak hareket edebilirler. Boylamasına eksen üzerinde Trichom'ların rotasyonu ile hareket gerçekleşir. Bu ara iplikçikler titreşir veya salınır (ossilasyon) durumdadır ("Oscillaatoria").

  50. Sayfa
  Azot Tespiti (Bağlanması)Azot Tespiti (Bağlanması) Tüm Heterocyste oluşturabilen Cyanobakterileri azot fiksasyonu yapabilirler. Anaerobik metabolizması olan Cyanobakterileri ise hidrojensülfür konsantrasyonu fazla olan su katmanlarında görmek mümkündür. Anaerob ve fakültatif yaşayabilen bakterilerin önemi sadece bazı yerler için geçerlidir.Obligat FotoototrofiCyanobakterilerin çoğu sadece ışıkta gelişip, büyüyebilirler, obligat fotoototrofturlar. Bazı soyları da kemoorganotrofturlar.ProchloronYeni fotosentetik organizmalardan biridir, hem yeşil alglerin hem de prokaryotiklerin özelliklerini içerirler.

  51. Sayfa
  3.2.7. Kayarak Hareket Eden Diğer Bakteriler3.2.7. Kayarak Hareket Eden Diğer BakterilerCyanobakterilerinin dışında çok az sayıda bir bakteri grubu da kayarak veya sürünerek hareket ederler. Bu gruplar:1. Hücre içinde kükürt damlacıkları biriktirebilen bakteriler: Beggiatoa, Thiothrix, ve tek hücrelilerden olan Achromatium.2. Trichomlardan oluşan, fakat kükürt depolayamayan bakteriler: Vitreoscilla, Leucothrix ve Saprospira, Simonsielle ve Alysiella.3. Tek hücreli, çubuksu şekilde Myxobakteriler, Cytophage-Grubu ve ipliksi Flexibakteriler.

  52. Sayfa
  BeggiatoaAerob, ipiksi, siyah çürük çamur içinde bulunur, (arıtma tesislerinde, yavaş akan akarsu kesitlerinde, denizde, hidrojensülfür içerikli suların oksijen ile temas ettiği yerlerde bulunur. Sülfür sulfata oksitlenir. Ara ürün olarak elementer kükürt hücre içinde depolanır. Thiothrix, serbest hareket edemez. Trichom'lar bir zemin üzerine çalı şeklinde yerleşik dururlar. Çoğalmaları Gonidien'larla olur. Vitreoscilla, renksiz, aerob çok hücreli ipliksi bir bakteridir. İnek dışkısından izole edilebilir. Leucothrix, epifitik olarak deniz alglerinin üzerinde büyürler, gelişirken.Myxobakteriler Kayarak hareket eden katı aerob, kemoheterotrof bakterilerdir. Toprak bakterileridir. Çürüyen odunda, yaprakda, hayvanların dışkılarında bulunur, onlardan beslenir. Beslenme tarzlarına göre bakteriyolojik ve selülolütik türleri ayrılır.Cytophaga-Grup Cytophaga ve Sporocytophaga olmak üzere iki türe ayrılır, toprakta selülozu parçalarlar. Kayarak hareket ederler. Bazı türleri de fakültatif anaerob yaşarlar ve glükozu organik asitlere parçalarlar.Flexibecter türleri suculekosistem bakterileridir. Uzun fleksibil hücrelerden oluşur.

  53. Sayfa
  Anaerob Fototrof Bakteriler (Rhodospirillales)3.2.8. Anaerob Fototrof Bakteriler (Rhodospirillales)Rhodospirillales'lerin fotosentetik pigmentleri vardır. Enerji kaynağı olarak da mutlaka ışığa ihtiyaç duyarlar. Basit bakterilerde görülen üç şekilde de (kok, çubuk ve kıvrımlı) görülürler. Burada üç familyaya rastlanır: 1. Chromatiaceae (kükürt purpur bakterleri), 2. Chlorobiaceae (Yeşil kükürt bakterileri), 3. Rhodospirillales (Kükürtsüz purpur bakterileri). Fototrof bakteriler, doğal phylogenetik grup olarak kabul edilmektedir.

  54. Sayfa
  3.2.9. Mycoplasma Grupları (Mollicutes Grubu) Mycoplasma grubunun bireyleri bağımsız üreme yeteneğine sahip en küçük prokaryotiklerdir. Hücre duvarları yoktur. Dışa karşı sadece sitoplazma membranı ile kapalı olduklarından, hücreler ozmotik açıdan oldukça olabildirler. Bu nedenle de yumuşak derililer anlamına gelen mollicutes adı verilmektedir. Parazit bakteri olmalarına rağmen evsahibini öldürmezler. Enfeksiyona sebep olurlar.

  55. Sayfa
  3.2.10. Archaebakterileri 3.2.10. Archaebakterileri Bazı bakteriler belirgin bir şekilde ökaryotiklerden farklıdırlar, farklı özellikleri vardır. Daha evrimin ilk yıllarında, Nuhnebi zamanında, bağımsız ve paralel olarak bir gelişme, evrimleşme olmuş olmalı ki, bu farklılıklar meydane gelmiş. Farklılıklar daha ziyade ribozomlarda, ribozom RNA'sında, transfer RNA'sında, hücre duvarı komponentlerinde ve membran lipidlerinde görülmektedir. Prokaryotiklerin evrimleşmesi sırasında çok erken ayrılma, farklılaşma oldu, bu nedenle prokaryotiklerin anasoylarından Mycoplasme ve Archaebakteriler türediler.

  56. Sayfa
  4. Virüsler4.1. Virüslerin Yayılmaları ve YapılarıVirus zehir demektir. DNA veya RNA genetik materyalinden oluşur, etrafı protein kılıfı ile kaplıdır (Capsid). Tek polipeptid zinciri Capsid' i meydana getirir. Yuvarlak görünen virüslerın çoğunun polieder olduğu anlaşılmıştır. Tercihen oluşan şekli ise yirmi yüzeyalanlı olanıdır (Eikosaeder). (Şekil 15). Virus bağımsız değildir, ancak bağımsızlaşmış genlere benzemektedir. Virus'u mikroorganizmalardan ayıran belli başlı özellikleri şunlardır: 1. Sadece tek tip nukleikasit içerirler ya DNA'ya da RNA.2. Reproduksiyon için nukleikasite ihtiyaç vardır.3. Canlı hücrelerin dışında yaşama ve yeteneğine sahip değildirler.4. Virüsler kendi kendilerine yaşayabilen bağımsız organizmalardan değildir.5. Bölünereküreyemezler6. Canlı hücreleri çoğalmaları için kullanırlar7. Konakcı hücrede çoğalıp onların ölmelerini sağlarlar; komşu hücrelere de geçip tüm hücre kompleksini tahrip ederler.

  57. Sayfa
  Çoğalmaları ve gelişmeleri ev sahibi hücrede gerçekleşir. Protein kılıfının oluşması ve nukleikasitin replikasyonu için konakçı hücreye muhtaçtır. Gelişmesi ve üremesi evsahibi hücrenin ölmesine neden olmaktadır. Evsahibi hücrenin dışında virus partikili veya Virion olarak bulunur, bu da nükleikasitten ve protein kılıfdan (Capsid) ibarettir. Virus partikili bir Nucleocapsid'dir.

  58. Sayfa
  4.2. Virus Çeşitleri4.2.1. Bitki VirüslerıYaralardan, berelerden (lezyonlardan) hücre içine girerler. Doğada virüsler ya doğrudan, yada vektorlar vasıtasiyle taşınırlar. Cuscuta (üçgül ipeği) haustorie'leri sayesinde bitkiye girerler ve iletim demet sistemi ile bitkiden bitkiye bağlantı kurarlar ve bu yolla da virüs taşınır. Virüslerın çoğu böcekler tarafnıdan taşınabilmektedir. Persistens (dayanıklı) virüsler böceklerin sindirim sistemlerinde üremektedirler. Bu durumda böcekteki belirli bir inkibasyon süresi geçtikten sonra, bitkinin yeniden enfeksiyona uğraması mümkün olmaktadır. Persistens olmayan (dayanıksız) virüsler bir sinek sokması ile direkt doğrudan taşınabilir. Çok sayıdaki bitki hastalıklarının nedeni virüslerdır. Patates virüsünün ekonomik önemi çok büyüktür.

  59. Sayfa


  60. Sayfa


  61. Sayfa
  4.2.2. Zoopatojen VirüslerTMV (Tabak Mozaik Virusu)Tütün mozaik virusu en çok araştırılan virüslerdan biridir. Bitki virüslerının genetik materyali RNA'dır. 4.2.2. Zoopatojen Virüslerİnsanlarda ve hayvanlarda hastalıklara sebep olurlar. Çiçek, su çiçeği, kızamık, kuduz, çocuk felci, (Poliomyelitis), gripal enfeksiyon, nezle, vb. Temas veya böceklerle taşınır. Phagocytose veya Pinocytose yolu ile hücreye alınır. Hayvan viruslerinin genetik materyeli DNA veya RNA'dır. DNA'lar kaide olarak iki hat heliks'i (helix) şeklinde iken, RNA virusu ise tek hatlı polinukleotid zinciri şeklindedir.

  62. Sayfa
  4.2.3. Bakteri VirüslerıBunlar bakteriyi evsahibi olarak kullanırlar, orada konaklar-lar. (Bacteriophage). Bakteriye özgü virüslera bakteriyofaj denilmektedir. Coliphage, Salmonellaphage, Actinophage v.s. Bakteri içine giren virüsler kendilerini kısa zamanda o kadar çoğaltmaktadırlar ki, kısa zamanda tüm hücreler çözülmekte ve evsahibi hücre erimektedir. Enfeksiyondan sonra Bakteri-DNA sentezi hemen durmaktadır. Toplam protein miktarı artmaktadır. DNA sentezi - Phage 'larda görülür. DNA sentezi için gerekli olan enzimler ise hemen enfeksiyondan sonra oluşur. Bakteriophage'lerin nükleikasitleri ya çift ya da tek hatlı DNA'lardan veya tek hatlı RNA'lardan oluşmaktadır. Model organizma olarak Escherichia coli detaylı olarak araştırıcılar tarafından incelenmiştir.

  63. Sayfa
  4.3. Virusun Yapısı4.3. Virusun YapısıVirion diye adlandırılan virus taneciği nükleikasitten (DNA veya RNA)'dan ibarettir ve bir protein kılıfı ile kaplanmıştır. Bu protein kılıfının adı ise Capsid'dir. Capsid ile çevrelenmiş nükleikasit ise Nucleocapsid olarak adlandırılır. Bu ya yalın olarak bulunur ya da bir membran kılıfı ile çevrelenmiş olur.Capsid alt birimlerden, Capsomer'lerden oluşur. Capsidler simetrik olarak yapılmıştır. İki çeşit simetrik yapı vardır: 1. kübik simetri, 2. helicale (kıvrımlı) simetri. (Şekil 16 ).

  64. Sayfa


  65. Sayfa
  4.3.1. Tütün Mozaik Virusu4.3.1. Tütün Mozaik VirusuTMV helicale simetri sistemi için tipik bir örnektir. Çapı 18 nm olan bir çubuksu gibi görülmektedir. Çubuksu şekildeki Nucleocapsid'ler 2100 Copsomerlerden oluşmaktadır. Bunlarda bir vida hattına yerleşmişler ve içi boş bir silindir oluşturacak şekilde dizilmişlerdir. Her Capsomer de 158 aminoasitten meydana gelen polipeptid zincirinden oluşmaktadır. RNA hattı da vida linyesini izlemektedir.4.3.2. İnfluenza Virusu (Grup Virusu)Nucleocapsid'lerin kılıfla çevrelenmiştir. Bu kılıf ev sahibi hücre membranının bir parçasıdır. Bir çok reaksiyonlar sonunda burun boğaz bölgesindeki epitel hücrelerinin akmasına neden olabilir.

  66. Sayfa
  4.3.3. Kılıfsız Polieder VirüslerKüre şeklinde olan çok sayıdaki virus poliederdir.4.3.4. Kılıflı Polieder VirusKılıf membranı ev sahibi hücrenin hücre çekirdeği membranının içinden gelmektedir. Varicella su çiçeği yapan bir virustur ve buna bir örnek olarak verilebilir.

  67. Sayfa
  4.3.5. Çiçek Virusu4.3.5. Çiçek VirusuHayvan patojen diye adlandırdığımız virüslerın en büyüğüdür. DNA, protein ve çok sayıda lipidleri içerirler. Kurumaya karşı çok dayanıklıdır. Dolayısıyla da bulaşıcıdır.4.3.6. Bakteri Virüslerı (Bacteriophage)Virus sürekli üreyen gelişen hücrede çoğaldığı için bakteriyofajların izolasyonu çok zordur. Bakteriofajların yapısı Escherichia coli'nin T-serisinin fajları olarak açıklanmıştır. Coliphage T2 100 nm'lik polieder kafadan oluşmaktadır. (Şekil 17). Bu kafaya aynı uzunlukta kuyruk yerleşmiştir. Kafa DNA'yı çevreleyen Capsomer'lerden oluşur. Protein ve DNA aşağı yukarı aynı oranda mevcuttur.

  68. Sayfa


  69. Sayfa
  Virüslerın Tumor Oluşumundaki EtkinlikleriVirüslerın tumora neden olduğu belli bir süreden beri bilinmektedir. İnsanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde kansere neden olmaktadır.HI-VirusAIDS'e sebep olan HI-Virus'u doğrudan kanda saptanabilmektedir. FCS (Fluoreszens-Korrelations-Spektroskopie) yöntemi ile kesin olarak belirlenebilmektedir. Bu yöntem özellikle de kan bağışları aşamasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir. Bu cihaz sayesinde sarılık virüsü gibi diğer zararlı virüsler de saptanabilmektedir (Schwab,1994).

  70. Sayfa
  5. Mantarlar (Fungi=Mycota)5. Mantarlar (Fungi=Mycota)Mantarların en yaygın olanı şapkalı olanıdır (myekes, fungus), ve ökaryotik organizmalardır. Fotosentetik pigmentleri yoktur. C-heterotrof (kemoorgano-heterotrof) organizmadırlar. Aerob koşullarda yaşarlar ve enerjilerini organik maddelerin oksidasyonu ile sağlarlar. Vejetasyon kütlesinin adı Thallus'dur, 5 um kalınlığındaki ipliklerden oluşur, Bu iplikler (Hyphen) sitoplazma ve hücre duvarlarının şekillen-mesinden meydana gelir. Bir mantar Thallus'unun toplam iplik kütlesine Myzel (Mycelium) adı verilir. Mantarların üremeleri seksüel veya aseksüeldir. Aseksüel üremede mantarlar spor oluşturarak çoğalırlar. ipliklerin ucunda konidiosporlar boğumlanmakta ve kopmaktadır. (Penicillium, Aspergillus). Eğer iç kısımda spor oluşuyorsa, buna sporangiosporları (Mucor, Rhizopus) denilmektedir. Alçak mantarlarda Sporangiosporları kamçıları ile hareket ederler, biz bunlara Zoospor deriz. Sek-süel üreme için ise diğer ökaryotiklere söylenenler geçerlidir. Yani iki farklı çekirdeğin birleşmesi ve kaynaşması olayıdır. (Şekil 18 ,19 ve 20).

  71. Sayfa


  72. Sayfa


  73. Sayfa


  74. Sayfa


  75. Sayfa
  Belli başlı sınıfları aşağıdaki gibi sıralamak olasıdır:Belli başlı sınıfları aşağıdaki gibi sıralamak olasıdır:i. Acrasiomycetes (tek hücreli salgı mantarları)ii. Myxomycetes (gerçek salgı mantarları)iii. Phycomycetes (alçak mantarlar)iv. Ascomycetes (hortumlu mantarlar)v. Basidiomycetes (Saplı, bazlı mantarlar)vi. Deuteromycetes (Fungi imperfecti)

  76. Sayfa
  6. Protozoalar6. ProtozoalarProtozoalar beslenme zincirinde bir üst düzeyde olan mikroorga-nizmalardır. Çevre teknolojisi uygulama alanlarda bir çok tesisi ve reaktörlerde bakterilerle birlikte bir arada görünür-ler ve indikatör organizma olarak da kullanmak mümkündür. Aynı durum akarsuların kirlilik düzeylerini belirlemek için de geçerlidir. Çevre Tekonolojisi için bu kadar önemli mikroorga-nizma olan Protozoalar aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

  77. Sayfa
  i. Sarcodina - Yalancı ayaklılarii. Mastigophora - Kamçılılariii. Sporozoa - Parazit ve spor meydana getirirleriv. Ciliata - Silliler (tüylüler)v. Suctoria - Dokunma ve kavramaları için organelleri olanlar.

  78. Sayfa
  i. Sarcodina - Yalancı ayaklılar Bir hücre duvarı yoktur. Protoplazmaları akım ve akış halindedir, bu sayede de hareketlerini sağlarlar. Amüpler örneğinde olduğu gibi (Şekil 21).ii. Mastigophora - Kamçılılar Hücre duvarları vardır, kamçıları ile hareket ederler. Fitomastigophoralar erimiş, çözülmüş organik maddeleri besin maddesi olarak kullanırken, Zoomastigophoralar da bakterileri, algleri ve diğer protozoaları besin maddesi olarak kullanırlar (Şekil 22).iii. Sporozoa - Parazit ve Spor Meydana GetirenlerPatojen ve paraziter bir organizmadır.iv. Ciliata - Silliler (Tüylülüler)Sillerin hareketi sayesinde yerlerini değiştirirler. Sapları ile bir yere tutunarak yaşayanları da vardır. Paramecium (terliksi hayvanlar) en yaygın bilinen bir örneğidir (Şekil 23).v. Suctoria - Dokunma ve kavramaları için organelleri olanlar: Bunların yaşamları iki evreden geçer. Yaşamlarının ilk evresinde serbest yüzerler, ve erişkinleri ise sapları ile bir yere tutunarak yaşarlar (Şekil 24).

  79. Sayfa
  Kompakt kabuklu ve kabuksuz amip

  80. Sayfa


  81. Sayfa


  82. Sayfa


  83. Sayfa


  84. Sayfa


  85. Sayfa


  86. Sayfa
  Siliatlar, Carchesium polypinum

  87. Sayfa
  6.1. Protozoaların Metabolizması6.1. Protozoaların MetabolizmasıProtozoalar aerobik ve heterotrof canlılardır. Çözünmüş organik maddeyi, çok miktarda da bulunsa (5000 - 10 000 mg/l) besin maddesi olarak kullanarak yaşarlar. Genelde yeterli miktarda çözünmüş organik madde bulamadıklarından bakteri yiyerek yaşarlar. Hücre içine aldıkları besinleri sindirdikten sonra , artık maddeleri hücre duvarından dışarıya sıvı ortama atarlar. Her protozoa türünün yediği bakteri türü farklı farklıdır. Ağızlarının tadını çok iyi bilmektedirler.Protozoaların bakterileri besin olarak kullanmaları Çevre Mühendisliği uygulamaları açısından çok önemlidir. Protozoaların ampirik kimyasal denklemleri ise:

  88. Sayfa
  7. Metazoolar 7.1. Rotiferler En basit çok hücreli hayvanlardır. Üzerlerinde birbirine ters yönde hareket eden sillerin bulunması en belirgin, ve karakteristik özellikleridir. Sillerin bu hareketleri ile besinlerini yakalarlar ve aynı zamanda da hareket ederler.Katı bir maddeye tutunabilmeleri için çatallı kuyrukları vardır. Bakterileri besin maddesi olarak kullanırlar. Çözünmüş organik madde konsantrasyonunun düşük miktarda bulunduğu ortamda yaşarlar. Bundan dolayı da suların arıtılmışlığının bir göstregesidirler. Sillerin bulunduğu kısımdan çok miktarda su alarak içinde bulunan bakterileri metabolize ederler ve atık maddeleri de buradan atarlar (Şekil 25).

  89. Sayfa


  90. Sayfa
  7.2. Crustacealar 7.2. Crustacealar Bunlar sert kabuklu ve çok hücreli aerobik organizmalardır. Bazı türleri çıplak gözle de görülebilir. Bakteriler ve algler bunların besin kaynaklarıdır. Kendileri de balıklara besin kaynağı olmaktadırlar. Daphnia , Cyclops en tanınmış olanlarıdır.

  91. Sayfa
  7.3. Kurtlar ve Larvalar 7.3. Kurtlar ve Larvalar Bunlar biyolojik çamurlar içinde, akarsularda, gölde, taban çamurlarında yaşarlar. Aerobik olan bu organizmalar katı organik maddeleri metabolize ederler.Bu organizmalardan göstergeç (indikatör) organizma Tubifix isimli kurt ve Chironomidan isimli larvalardır. Tubifix'ler çok kirli akarsularda ve göllerde yaşarlar. Chironomidea'lar ise aktif ayrışmanın sona erdiği ve akarsuyun artık temizlendiği bölgelerde bulunur ve bu iki organizma da kırmızı renktedir.

  92. Sayfa
  8. Planktonlar8. PlanktonlarDalga ve akıntılarla hareket eden küçük canlılardır bunlar da fito-plankton ve zooplankton olmak üzere ikiye ayrılırlar. Nektonlar ise yüzerek yer değiştiren diğer canlilardır. Planktonlar sucul ekosistemdeki beslenme zincirinin ilk halkasını oluştururlar. Planktonlar mikro ve makro organizmalardan oluşmaktadırlar. Atıksu lagünlerinde bol miktarda görülürler (Şekil 26) .

  93. Sayfa


  94. Sayfa
  9. Mikroorganizmaların Beslenmesi ve GelişmesiMikroorganizmaların gelişmesi için suya ve suyun içinde de besin maddesi diye adlandırdığımız maddelere ihtiyacı vardır. Bunlar sayesinde hücrelerini inşaa ederler ve enerji kazanırlar.Her mikroorganizmanın besin maddesi ihtiyacı ve ekolojik koşul istemi birbirinden farklıdır. Bu nedenle de çok sayıda besi ortamı reçetesi vardır.

  95. Sayfa
  Teşekkürler02.Ekim. 2006BAŞARILARE-Mail: ertugru.erdin@deu.edu.tr; eerdin@deu.edu.tr erdin@itu104.ut.tu-berlin.de; erdin@impression-direkt.de, erdin@iswa.uni-stuttgart.de http://web.deu.edu.tr/erdin02.10.2006

EUBAKTERİLERİ Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

EUBAKTERİLERİ Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Eubakterilerin yapısı..
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)